Września 23 2023 10:01:58
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Franciszek Dzierżykraj-Morawski - twórczość poety z Luboni
(pierwotny układ zbioru utworów Franciszka Morawskiego wybranych,
opracowanych i własnymi przypisami opatrzonych przez Leonarda Dwornika)

Dworzec mego dziadka (w przypisie wersja ocenzurowana z wydania petersburskiego 1855)

Wizyta w sąsiedztwo (z przypisami Autora i rozszerzonymi przypisami w wydaniu dla młodzieży szkolnej z 1909 r.)

Klasycy i romantycy polscy w dwóch listach (z poetycką odpowiedzią przywódcy obozu klasyków – Kajetana Koźmiana)

Parchatka – poemat z 1822 roku z przyrodniczym opisem Parchatki, jaką jeszcze była w 1829 roku oraz z krótką charakterystyką poematu quasi-opisowego jako gatunku literackiego)

Utwory adresowane:

Wieża Kruszwicka - do R. Berwińskiego, zbieracza powieści Wielko-Polskich (z obszernym biogramem adresata)

Do Andrzeja Koźmiana – przy odjeździe w cudze kraje (z wierszykiem na powitanie w Luboni)

Powrót – przypisany bratu Józefowi, jako współświadkowi wielkich pamiątek

Do Xiężnej Izabelli Czartoryskiej – przesyłając niewidomego (z biogramem księżnej i jej córki oraz wzmianką o Puławach podówczas i dziś)

Do milczącego Jaxy (z krótką charakterystyką postaci i twórczości Jaksy Marcinkowskiego)

Pułkownikowi Niegolewskiemu (nagrobek z wyliczeniem ilości ran szwoleżera i jego biogram)

Legendy, podania i powiastki:

Brzoza Gryżyńska – podanie ludowe (z wersją zapisaną przez L. Siemieńskiego)

Pan Przyjemski (z wersjami zapisanymi przez L.Siemieńskiego oraz przez St.Świrko)

Halka / Ciche dziecie / Chłop i djabeł (trzy krótkie powiastki gminne z Wielkopolski)

Góra poznańska (ostatnia legenda nawiązująca do tematyki wielkopolskiej)

Święty Izydor – legenda wiejska Święty Izydor – legenda wiejska (z ilustracją i żywotem Świętego – patrona rolników)

Radziwiłł Sierotka (z żywotem nawróconego księcia z Nieświeża)

Inne ballady, romanse, pieśni i liryki:

Giermek – śpiew historyczny (z heraldycznymi zawiłościami herbów NOWINA i ZŁOTOGOLEŃCZYK)

Liryki mortualne i elegie (7 utworów nawiązujących do śmierci w aspekcie uniwersalnym lub osobistym)

Na śmierć Karpińskiego (ze wzmianką o ponadczasowej kolędzie Franciszka Karpińskiego)

Na wieść o śmierci Dąbrowskiego (improwizowane na wieczorze u Niemcewicza) – z biogramem i aktem zgonu generała w Winnogórze.

Na powrót wojska 1812 roku (Na powrót wojska 1812 roku (z kompendium wiedzy o napoleońskiej kampanii rosyjskiej ilustrowanym akwarelkami Henryka Dwornika z Mierzejewa)

Bajki i fraszki:

Wisła (z „opłakanymi” skutkami niektórych recytacji i publikacji tej bajki)

18 bajek z ANTOLOGII BAJKI POLSKIEJ (z rankingiem bajkopisarzy)

Zając i wyżeł (naśladowanie bajki, którą podobno ułożył Napoleon będąc w szkole wojskowej)

Kogutek i gąsięta Kogutek i gąsięta (bajka z morałem wymierzonym w Mickiewicza)

Na Basię (z opisem odkrycia literackiego talentu Franciszka Morawskiego)

Kot i szczur stary /z Lafontena/(z przypisami o przysłowiu, na kogo „przyszła kryska”)

Tłumaczenia i naśladowania:

To be or not to be /z Szekspira/ (z krótką historią przekładów hamletowego pytania)

Julia i Romeo /Szekspira./ (Akt IV, scena 3 – dla porównania również po angielsku)

Więzień Czyllonu /przekład z Byrona/ (z turystycznym opisem miejsca akcji)

Z Giaura (ten sam fragment poematu G. Byron’a GIAUR również w oryginale oraz w mistrzowskim przekładzie Adama Mickiewicza)

Andromaka /tragedya Rasyna/ Andromaka /tragedya Rasyna/ (dramat oparty na motywach klasycznych – też po francusku)

Odpowiedź Godebskiemu – imieniem Jaxy M. (naśladowanie Jaksy Marcinkowskiego)

Varia:

Fragment charakteru (z genezą autorefleksji generała-poety po powrocie z zesłania)

Nadzieja (z mickiewiczowską genezą i programowym charakterem pierwszej zwrotki)

Droga żelazna (z okruchami historii kolei w Europie, Lesznie i gminie Krzemieniewo)

Nowy Rok /w postaci dziecięcia odganiającego rok stary/ (z życzeniami „Do Siego Roku!”)

Sława poetyczna (epigram o sławie dzieł Szekspira i Jaksy Marcinkowskiego)

Modlitwa za Adama Mickiewicza (z przypisami o schyłkowym okresie twórczości wieszcza)

Ojciec Karol Antoniewicz (niedokończony utwór na cześć jezuity zmarłego na cholerę)

Utwory prozą:

Mowa przy obchodzie pogrzebowym J.O. Księcia Józefa Poniatowskiego miana w Sedan dnia 23 Grudnia 1813. (z przypisem o nabyciu głośniejszej sławy literackiej przez Franciszka Morawskiego)

Co się działo w wojsku polskiem po bitwie pod Lipskiem (z kilkoma malarskimi wizjami śmierci księcia Józefa Poniatowskiego w nurtach Elstery)

Żywot Kajetana Koźmiana (z biogramem i dwoma listami poetyckimi do Franciszka Morawskiego)

Ostatni pobyt Karpińskiego w Warszawie (wyjątek z rękopismu "MOJE WSPOMNIENIA")

Generał Michał Grabowski /zdarzenie prawdziwe/ (z fragmentem pamiętnika naocznego świadka śmierci generała Grabowskiego oraz biogramem nie uwzględniającym opisu „zdarzenia prawdziwego”)

Śniadanie u Dąbrowskiego (z uwagami Morawskiego do przedstawienia postaci generała Dąbrowskiego w „Panu Tadeuszu” i przypisem o zamiarze wystawienia generałowi pomnika w Poznaniu)

Odpowiedź na list szlachcica polskiego do Metternicha (z przypisami o owym „szlachcicu polskim” czyli Aleksandrze hr. Wielopolskim i jego liście do księcia Metternicha)

Ludwik Plater – nekrolog (z biogramem Ludwika Platera i fragmentem jego opracowania zawierającym dane statystyczne z roku 1837 o miejscowościach dzisiejszej gminy Krzemieniewo)

Kilka słów o Trembeckim (jako przypisy biogramy Stanisława Trembeckiego z XIX, XX i XXI wieku)

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 5,710,999 Unikalnych wizyt